ابزار گرده(Transition) چیست؟
ابزار گرده(Transition) چیست؟

در نصب و اجرای پارکت لمینت در مکان هایی اعم از خانه،ادارات و... از ابزار های خاصی استفاده میشود که که با توجه به نوع نصب پارکت لمینت و آن مکان ابزار هایی که در نصب لمینت استفاده می شوند تنوع زیادی دارند.

یکی از این ابزار های بسیار کاربردی و مهم ابزار گرده یا Transition می باشد، این ابزار در واقع برای پایان کار مورد استفاده قرار می گیرد . در واقع وقتی شما میخواید مکانی مثل نشیمن با پارکت لمینت پوشیده شود ولی کف آشپزخانه همان سنگ باقی بماند از این ابزار گرده برای پوشش اختلاف سطح لمینت و سنگ استفاده می شود.