نحوه نصب لمينت چگونه است؟
نحوه نصب لمينت چگونه است؟

این مدل لمينت  بدلیل کلیک های راحت و سریع خیلی آسان و بدون هیچ دردسر و ریخت و پاشی قابل نصب می باشد.

لمینت باید روی کف صاف که هیج نقصی نداشته باشد نصب شود در غیر این صورت بعد نصب ، با راه رفتن صدا های گوش خراشی ایجاد میشودو از طول عمر آن شدیداً کم میشود.

لمینت ها حتما باید حداقل به مدت 24 ساعت در محیط قرار بگیرند تا با محیط هم دما شود سپس فرایند نصب آغاز شود.

برای افزایش طول عمر مفید لمینت ها و همینطور برای جلوگیری  از ایجاد صداهای احتمالی باید کل سطح با فوم سایلنت پوشیده شود.