پارکت لمینت چه مزایایی دارد؟
پارکت لمینت چه مزایایی دارد؟

1.پارکت لمینت نسبت به سایر پوشش های کف صرفه اقتصادی بیشتری دارد

2.یک کفپوش بادوام و کاملا مقاوم به شمار می رود.

3.در برابر تغییر رنگ مقاوم است و کم رنگ نمیشود.

4.شیوه نگهداری از آن کاملا آسان و راحت است.