آیا امکان نصب لمینت بر روی پله ها وجود دارد؟
آیا امکان نصب لمینت بر روی پله ها وجود دارد؟

پارکت لمینت را میتوان بر روی پله ها هم نصب کرد اما فرایند نصب کمی متفاوت است بطوری که برای نصب آن بر روی پله به زیر لایه نیازی نیست و هر تخته را باید با چسب چوب معمولی بچسبانید و نکته ی دیگری هم که در این نوع نصب مهمه این است که قالب ها برای مقاوم شدن باید حتما با میخ باید محکم شوند.