mdf

  • تفاوت بین mdf و hdf

    MDFحاصل به هم چسباندن ضایعات چوب و خرده الوارها با استفاده از چسب و صمغ و حرارت و فشار است در صورتیکه HDFتخته‌ فیبری با چگالی بالاست در صنعت کفپوش به عنوان یک محصول چوبی اصلاح‌شده شناخته می‌شود؛ محصولی که با براده چوب یا خمیر چوب ساخته میشود و در مقایسه با تخته های MDF مقاوم تر اند.

    در واقع 

    ...