پارکت لمینت بر روی سیمان

  • نصب پارکت لمینت بر روی سیمان

    در سال های  گذشته کف منازل  با استفاده از مواد اولیه ای  مانند سیمان  و یا موزاییک پوشیده می شد تا بتوان به کف خانه های زیبایی بخشیده شود اما با تحول های اعظیم در حوزه دکوراسیون کفپوش های جدید به بازار آمدند که طی مدت زمان کمی به محبوب ترین کفپوش ها تبدیل شدند.

    پارکت لمینت

    ...