لمینت سفید

  • آیا پارکت لمینت سفید بخریم؟

    این رنگ از پارکت لمینت بدلیل روشن بودن رنگشان باعث می شوند تا محیط از دید بیننده بزرگتر و وسیع تر دیده شود و همینطور نور محیط بیشتر شود.اگر محیط یا فضای مورد نظرتان از مساحت کمی برخوردار است و نورگیر خوبی ندارد بهترین گزینه برای ان استفاده از ...