فرش

  • مقایسه لمینت کف و فرش

    اگر بخواهیم بین کفپوش لمینتو فرش مقایسه ای  انجام دهیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که ترکیب این دو در واقع می تواند زینت بخش یک خانه لوکس و کاملا امروزی در ایران و یا هر گوشه ای از جهان باشد. 
    در حقیقت فرش را به تنهایی به عنوان یک کفپوش تمام عیار که کل فضای خانه را بپوشاند، نمی توان در نظر گرفت چرا که معمولا بیشترین کاربرد آن در سالن یا اتاق

    ...