کلیک لمینت یا قفل  چیست؟
کلیک لمینت یا قفل چیست؟

لمینت کورنوپل توسط کلیک های ولنگه دور تا دور بهم وصل می شود ، کلیک شیارهایی است که دور تا دور لمینت قرار دارد و لایه های آن بصورت پازلی مورد برش از کناره ها قرار می گیرد تا در هنگام نصب درهم قفل شود و نصب آسان تری داشته باشد ، این کلیک ها به راحتی از هم جدا نمی شوند که این پیوستگی از ایجاد سر و صدا و جیرجیر لمینت جلوگیری می کند.