کلاس های سایش تعریف شده را توضیح دهید؟
کلاس های سایش تعریف شده را توضیح دهید؟

- کلاس AC1 – مناسب برای فضای مسکونی با تردد کم نظیر اتاق خواب یا رختکن
- کلاس AC2 – مناسب برای فضای مسکونی با تردد متوسط نظیر اتاق نشیمن یا نهارخوری
- کلاس AC3 – مناسب برای فضای مسکونی با تردد زیاد و یا اماکن تجاری با تردد کم نظیر اتاق هتل و یا دفاتر مدیران
-کلاس AC4- مناسب برای اماکن تجاری با تردد متوسط نظیر فروشگاه ها ی کوچک، دفاتر کار و رستوران ها .لمینت کورنوپل در این دسته قرار دارد
- کلاس AC5- مناسب برای اماکن تجاری با تردد زیاد نظیر مجتمع های فروشگاهی و ساختمان های دولتی