چگونه بفهمیم یک پارکت لمینت با کیفیت است؟
چگونه بفهمیم یک پارکت لمینت با کیفیت است؟

برای اینکه از کیفیت و همینطور ضمانت پارکت لمینتی که میخواهید بخرید ، اطمینان حاصل کنید می توانید به گواهی که سازنده آن برند پارکت لمینت در اختیارتان می گذارد مراجعه کنید.

شما با چک کردن دو مورد میتوانید براحتی از کیفیت لمینتی که میخواهید بخرید مطمئن شوید: گواهی ISO 9002  و همینطور گواهینامه blue angel یا فرشته آبی.

گواهینماه فرشته آبی به شما این اطمینان را میدهد که در اثر کار های شیمیایی مثل جلا دادن پارکت مواد شیمیایی مضری به پارکت نفوذ نکرده و هیچ گئنه به مصرف کننده منتقل نخواهد شد و این گواهینامه از لحاظ سلامت بسیار مهم می باشد.