پارکت یا لمینت؟
پارکت یا لمینت؟

- خاصیت کلی: پارکت از جنس چوب طبیعی است اما پارکت لمینت، چوب مهندسی میباشد یعنی مستقیما از چوب درختان تهیه نمیشود

- نوع نصب: برای نصب پارکت چوب از نوعی چسبی کلیکی یا فقط کلیکی استفاده میشود اما لمینت کورنوپل با نصب اسان کلیک ولنگه استفاده میشود

- ساختار نصب ثابت یا شناور: هر دو نوع دارای نصب شناور.

- مقاومت سایشی رویه: برای پارکت تعریف نشده، برای پارکت لمینت AC5,AC4,AC3 و AC6.

- ساختار داخلی یکپارچه چند لایه: چند لایه پرس مستقیم برای پارکت لمینت.

- استفاده از چسب در ساختار داخلی: پارکت ندارد ولی پارکت لمینت دارد.

- نیاز به فوم حین نصب: برای پارکت ندارد و شناور دارد- برای فوم پارکت لمینت نیاز به نصب ندارد.

- قابلیت ساب و لاک: پارکت دارد ولی پارکت لمینت ندارد.