هرچقدر پارکت ضخیم تر باشد دوام بیشتری خواهد داشت؟
هرچقدر پارکت ضخیم تر باشد دوام بیشتری خواهد داشت؟

لزوما ضخامت پارکت لمینت عاملی برای تعیین دوام و مقاومت آن به شمار نمی رود و عوامل خیلی مهم تری وجود دارند که میزان دوام و مقاومت ان را مشخص میکند مثل دانیسته چوب،مقاومت مکانیکی ، فیزیکی و شیمیایی چوب بکار رفته در پارکت.

پارکت هایی که ضخامت بیشتری دارند در مقابل ضربات وارده مقاومت بهتری نشان میدهند و همینطور برای سطوح دارای تراز کم بسیار مناسب اند.این پارکت های ضخیم آکوستیک بهتری فراهم میکنند و عایق صدای قوی تری بشمار می روند.