منظور از اینکه لمینت المان دارای کاغذ دکور شات دکور المان میباشد چیست؟
منظور از اینکه لمینت المان دارای کاغذ دکور شات دکور المان میباشد چیست؟

یعنی اینکه کاغذ دکور(تصویر) از چوب های طبیعی گرفته شده است. همچنین این عکس ها توسط شرکت سازنده با مقیاس بالاتری نسبت به دیگر عکس ها گرفته میشود و این مقیاس بالا از تکرار بیش از حد و یکنواختی یک مدل پارکت جلوگیری میکند و همینطور در عین تنوع نقش یکپارچگی بیشتری به طرح میبخشد و باعث طبیعی تر شدن فضا میشود.