مقاومت و دوام لمینت ها در برابر خراشیدگی چطور است ؟
مقاومت و دوام لمینت ها در برابر خراشیدگی چطور است ؟

لمینت در برابر خراشیدگی ، لکه ها ، رفت و آمد زیاد و ریختن غذا در آشپزخانه مقاومت دارد و به مرور زمان تغییر رنگ نمی دهد اما اگر مایعی همچون شربت روی آن ریخت بهتر است پاکش کنید که به داخل درزها نفوذ نکند.