مقاومت لمینت در برابر آب؟
مقاومت لمینت در برابر آب؟

 یا سنگ و سرامیک دارد این مورد می باشد که مقاومت بالایی در برابر pvc تنها نقطه ضعفی که پارکت لمینت در مقایسه با کفپوش

آب ندارد و نفوذ آب به درون کلیک های آن ممکن است باعث باد کردن لمینت شوند.اما تمامی پارکت های لمینت موجود در بازار در برابر آب یک نوع مقاومت ندارند و از هم متفاوت اند.هر چقدر پارکت لمینت با کیفیت تر باشد بهتر و بیشتر در برابر رطوبت و آب مقاومت نشان می دهد.

خیلی از لمینت های موجود در بازار با کیفیت پایین ارائه می شوند که این نوع لمینت ها در مناطق شرجی قابل استفاده نیستند و حتی در برابر رطوبت هوا میتوانند سریعاً خراب شوند اما پارکت ها مرغوب و ساخته شده با متریال با کیفیت این گونه نیستند تا حد زیادی در برابر آب از خود مقاومت نشان می دهند که می توان از آنها در مناطق شمال و مرطوب کشور هم استفاده کرد.