مزایای پارکت لمینت شیاردار ؟
مزایای پارکت لمینت شیاردار ؟

با توجه به طبیعی بودن درزهای بین هر تایل در پارکت لمینت شیاردار که سبب ایجاد ظاهر طبیعی در آن می شود پس از استفاده طولانی مدت در صورت باز شدن این درزها ظاهر آن همچنان طبیعی به نظر می رسد.

با توجه به درزهای موجود در بین تایل ها علاوه بر این که تحمل فشار را بیشتر خواهد داشت جای خط و خطوط در آن بسیار کمتر دیده خواهد شد.

 هرگونه انقباض و انبساط هایی که در صورت گرما یا سرما احتمال دارد به وجود بیاید به دلیل فواصلی که در بین هر تایل وجود دارد، سبب تغییر ظاهر آن ها نشده و به همین دلیل پارکت لمینت شیاردار، می تواند گزینه مناسبی باشد.