درجه سايش لمينت كورنوپل چقدر است؟
درجه سايش لمينت كورنوپل چقدر است؟

لمينت كورنوپل داراي كلاس AC4 مي باشد كه اين يعني مناسب برای اماکن تجاری با تردد متوسط نظیر فروشگاه ها ی کوچک، دفاتر کار و رستوران ها میباشد.