ثبات ابعادی در پارکت لمینت
ثبات ابعادی در پارکت لمینت

ثبات ابعادی در واقع به این معناست که پارکت لمینت در طول عمر خود بتواند ابعاد اولیه خود را حفظ کند و در گذر زمان و در اثر تغییرات جزئی، ابعاد ان تغییر نکند.

خیلی از کفپوش ها در اثر تغییرات دما و رطوبت دچار انقباض و انبساط میشوند و در صورتی که زیرسازی و نصب پارکت لمینت بدرستی صورت نگیرد این انقباض و انبساط با اینکه جزئی است باعث تغییرات محسوسی در ظاهر کفپوش خواهند شد.

پارکت لمینت کورنوپل دارای ثبات ابعادی مناسبی می باشد که با نصب حرفه ای و زیرسازی درست، جای هیچ نگارنی برای متقاضیان خرید پارکت لمینت به جا نمی گذارد.