انواع لمینت از نظر مقاومت را توضیح دهید
انواع لمینت از نظر مقاومت را توضیح دهید

سازمان استاندارد تعداد نسبتاً زیادی مشخصات فنی برای لمینت معین کرده است ولی بسیاری از این مشخصه ها برای مصرف کننده پیچیده بوده و برای مصرف کننده عادی کاربرد ندارد .مهمترین مشخصه لمینت ، کلاس سایش کفپوش از که به اختصار به آن AC گفته می‌شود . بر اساس استاندارد کلاس سايش كف پوش معين می کند که آن كف پوش در چه مکانی و با چه مقدار تردد قابل به‌کارگیری است کلاس سایش لمینت کورنوپل AC4 میباشد.