اصطلاح لایه دکوراتیو (Decor Paper)
اصطلاح لایه دکوراتیو (Decor Paper)

لایه فوقانی تایل های پارکت لمینت با لایه ای دکوراتیو که ترکیبی از پوشش محافظ و طراحی چوب است پوشانده می شود. این لایه محافظ پس از آغشته شدن به رزین تحت فرآیند گرمادهی با دمای بسیار بالا قرار گرفته و سپس بر روی لایه مركزی پرس می شود.