اصطلاح صدای پا (Footfall) :
اصطلاح صدای پا (Footfall) :

به صدای حاصل از حركت روی پاركت لمینت  Footfall  می گویند. صدای پا بر حسب دسیبل اندازه گیری می شود. جهت كاهش و از بین بردن  Footfall از عایق های صدا زیر تایل های پارکت لمینت استفاده می شود. این عایق ها شامل مواردی مانند فوم های پلی ارتان رولی، فوم های چوب پنبه ای رولی و انواع فوم عایق تایلی می باشند. فوم چوب پنبه ای به دلیل ساختار هموژن و كاملاً طبیعی خود در صدر پیشنهادات گروه بازرگانی توافق به خریداران می باشند.