اصطلاح تهویه هوا (Air Conditioning)
اصطلاح تهویه هوا (Air Conditioning)

بیش از 90 درصد ساختار كلی پارکت لمینت کورنوپل از مشتقات چوبی بوده و به همین دلیل خواصی شبیه چوب دارد. لذا توجه فرد به چگونگی ساختار و عملكرد چوب در مقابل رطوبت، تاثیر بسزایی در نگهداری و طول عمر پارکت لمینت مصرفی دارد. پارکت لمینت می تواند به سان چوب و با توجه به شرایط محیطی رطوبت را جذب كرده و یا از دست بدهد که این امر سبب انقباض و انبساط كف نصب شده می گردد. 

جهت تطبیق پذیری با شرایط محیطی محل نصب، تایل های لمینت باید حداقل 48 ساعت قبل از نصب در محیط قرار گیرند. در صورت عدم توجه به نكته فوق و امكان جذب یا دفع بالای رطوبت ،احتمال اینکه پس از نصب اختلاف سطح ایجاد شود وجود دارد. حالت ایده آل برای نگهداری تایل های پارکت لمینت، در محیطی با رطوبت 75 درصد یا كمتر و دمایی در حدود 18 درجه سانتیگراد می باشد.