استحکام لمینت در برابر فشار
استحکام لمینت در برابر فشار

عوامل متعددی وجود دارند که میتوانند به سادگی بر روی پارکت لمینت آثار مخرب به جا بگذارند ، یکی از این عوامل که دلیل اصلی نگرانی خریداران پارکت لمینت می باشد، فشار است.خریداران بر این باور اند که پارکت لمینت مقاومتی در برابر فشار های وارده ندارد در کل میزان فشاری که پارکت تحمل میکند در برابر مقاومت سرامیک و سنگ کمتر است اما این دلیل بر ضعیف بودن و مقاوم نبودن لمینت نمی باشد. پارکت لمینت در ساختار لبه خود شیار هایی دارد که این شیار ها مشکل آسیب پذیری آن را کاهش داده و در واقع مقاومت بیشتری در برابر فشار نشان میدهد ، پس حتما باید هنگام خرید پارکت لمینت به این نکات توجه کنید تا یک محصول مستحکم که طول عمر بالایی داشته باشد خریداری کنید