از پارکت لمینت شیاردار یا V-Groove در چه فضایی استفاده می شود؟
از پارکت لمینت شیاردار یا V-Groove در چه فضایی استفاده می شود؟

از آنجایی که پارکت چوبی گرمای دو چندانی به محیط می دهد و این نوع پارکت لمینت از نظر ظاهر شباهت بسیاری به پارکت چوبی دارد، می توان از آن در محیط هایی مانند اتاق خواب و یا پذیرایی از آن استفاده نمود.