آیا پارکت لمینت سفید بخریم؟
آیا پارکت لمینت سفید بخریم؟

این رنگ از پارکت لمینت بدلیل روشن بودن رنگشان باعث می شوند تا محیط از دید بیننده بزرگتر و وسیع تر دیده شود و همینطور نور محیط بیشتر شود.اگر محیط یا فضای مورد نظرتان از مساحت کمی برخوردار است و نورگیر خوبی ندارد بهترین گزینه برای ان استفاده از پارکت لمینت سفید می باشد.

اگر در نظافت حساسید در برخی از فضا ها که رفت و آمد بیشتر است و همینطور احتمال کثیف شدن پارکت بیشتر وجود دارد بهتر است که از پارکت لمینت با رنگ تیره تر استفاده کنید.