آیا پارکت لمینت برای منزل مسکونی مناسب است؟
آیا پارکت لمینت برای منزل مسکونی مناسب است؟

خیلی ها بر این باورند که پارکت لمینت کفپوشی مناسب برای منزل نیست آن هم به این دلیل که قیمتی کمی بالاتر از سایرین کفپوش ها دارد و همینطور منزل پر از مورچه و سوسک می شود که کاملا باوری غلط می باشد.

ساختار پارکت لمینت به گونه ای می باشد که بر روی آن ماده ای شیمیایی کشیده شده که هر نوع حشره ای را دور میکند.

البته اگر لمینت دچار آسیب دیدگی و شکستگی شود این امکان وجود دارد که برخی حشرات به درون آن نفوذ کنند. که میتوانید برای پیشگیری از این مشکل هر 2 تا 5 سال یکبار در قسمت هایی که بیشتر در معرض آسیب اند را ترمیم کنید که باعث نو و تمیز تر شدن پارکت لمینت هم خواهد شد.