آیا هنگام راه رفتن ایجاد جیرجیر مینماید؟
آیا هنگام راه رفتن ایجاد جیرجیر مینماید؟

اگر مدل لمينت ها بر روی سطحی کاملا صاف و هموار نصب نشده باشند و نصب آنها غیر حرفه ای انجام شده باشد یا از فوم سایلنت در هنگام نصب استفاده نشده باشد،هنگام راه رفتن ایجاد صدا میکند.