آیا لمینت را میتوان باآب و مواد شیمیایی مورد شستشو قرار داد ؟
آیا لمینت را میتوان باآب و مواد شیمیایی مورد شستشو قرار داد ؟

شامپوهایی برای این وجود دارد اما باید در خاطر داشته باشید به هیچ عنوان در هنگام شستشو نباید بر روی پارکت ها آب گرم شود زیرا آب از درز‌های پارکت به پایین نفوذ کرده و باعث خرابی آن می‌شود.برای تمیز کردن لمینت به هیچ وجه نباید ار مواد شیمیایی تهاجمی مثل ضدعفونی کننده ها و سفیدکننده ها استفاده شود چون کاملا باعث آسیب و تغییر شکل و همینطور باد کردن آن میشود.