تعویض تایل لمینت

  • تایل پارکت لمینت

    تایل به معنی تکه‌ای ست که همانند کاشی در کنار هم نصب می‌شوند. تایل‌های پارکت لمینت فقط به صورت مربع نیستند بلکه در اشکال و سایزهای مختلف طراحی و ساخته شده‌اند و برای کاربردهای مختلف در بازار عرضه می‌گردند.

    تایل های پارکت لمینت به دلیل تکه تکه بودن دارای سطحی لغزنده نبوده و امکان سر خوردن روی آن بسیار پایین است.

    ...